eTVnet
eTVnet
eTVnet
LRT Televizija
LRT Televizija
05:37
Labas rytas, Lietuva E133
06:00
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E130
06:10
Labas rytas, Lietuva E133
06:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E130
06:40
Labas rytas, Lietuva E133
07:00
Žinios: Orai (Labas rytas 8:00) E133
07:07
Labas rytas, Lietuva E133
07:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E130
07:40
Labas rytas, Lietuva E133
07:55
Pagalbos šauksmas E22
08:40
Hadsonas ir Reksas E12
09:30
Tarnauti ir ginti E462
10:30
Dviračio žinios E12
11:00
Mūšio laukas E5
11:30
Nacionalinė ekspedicija "Dniepru per Ukrainą" E15
12:30
Čia mano sodas E7
13:00
Žinios: Orai (Laba diena 14:00) E130
13:20
Laba diena, Lietuva E130
14:00
Žinios: Orai (Laba diena 15:00) E130
14:15
Laba diena, Lietuva E130
15:00
Žinios: Orai. (su vertimu į gestų k.) E130
15:25
Viktorija E3
16:15
Ponių rojus E27
17:00
Kas ir kodėl? E29
17:30
Svarbi valanda E129
18:30
Paskutinė stotis E5  х/ф
19:30
Panorama E188
20:00
Dienos tema E130
20:20
Sportas: Orai (Panorama) E188
20:30
Dviračio žinios E17
21:00
Slėpynės E2
21:50
Grančesteris E6
22:40
Hadsonas ir Reksas E12
23:30
Mūšio laukas E5
00:00
LRT radijo žinios E720
00:05
Paskutinė stotis E5  х/ф
01:00
LRT radijo žinios E721
01:05
Viktorija E3
02:00
LRT radijo žinios E722
02:05
Kas ir kodėl? E29
02:35
Dviračio žinios E17
03:05
Praeitis ateičiai E5
04:00
LRT radijo žinios E723
04:05
Vizionieriai E15
04:15
Ponių rojus E27
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E134
05:30
Žinios: Orai (Labas rytas 6:30) E134
05:37
Labas rytas, Lietuva E134
LRT Plius
LRT Plius
05:05
Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja E1  х/ф
06:00
Šecherazada: Nepapasakotos istorijos E2
06:25
Džiunglių būrys skuba į pagalbą E79
06:35
44 katės E36
06:50
Lietuvos mokslininkai E10
07:20
Pasakojimai iš Japonijos E7
07:25
Kultūringai su Nomeda E28
08:20
Labas rytas, Lietuva E133
10:50
Mes iš Ukrainos E5
11:20
Gyvenk kaip galima švariau E6
11:50
Kultūringai su Nomeda E28
12:45
Legendos: Šiandien ir visados E1
13:45
Aš tikrai myliu Lietuvą E2
14:45
Džiunglių būrys skuba į pagalbą E80
15:00
44 katės E37
15:15
Šecherazada: Nepapasakotos istorijos E3
15:40
Svajoja vaikai E3
16:10
Tarnauti ir ginti E462
17:10
Detektyvas Monkas 2 E10
18:00
Veranda E38
18:30
Oro kelionių užkulisiai  х/ф
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.) E188
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E130
20:20
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) E188
20:30
Kelionių atvirukai E43
20:45
EUROpos moterų futbolo čempionatas E2
23:00
Lara  х/ф
00:40
Duokim garo! E12
02:00
DW Novosti (ex Geofaktor) E134
02:15
Dabar pasaulyje E161
02:40
Panorama (su vertimu į gestų k.) E188
03:10
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E130
03:30
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) E188
03:35
Gimę tą pačią dieną E20
04:30
7 Kauno dienos E11
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:05
Pasaulio puodai E1
TV3 Литва
TV3 Литва
05:30
Magiškoji komanda E35
06:00
Monstrų viešbutis S1E113
06:30
Kempiniukas Plačiakelnis S10E210
07:00
Tunelis S2E1
07:55
Meilės sūkuryje E3756
09:00
Mažoji našlė S1E178
10:00
Aistros spalva S2E15
11:00
Nuodėminga žemė S2E8
12:00
Nuodėminga žemė S2E9
13:00
Meilės gijos S1E91
14:00
Simpsonai S15E12
14:30
Simpsonai S15E13
15:00
TV3 žinios E134
15:27
TV3 orai E134
15:30
TV Pagalba S16E17
17:30
TV3 žinios E188
18:20
TV3 sportas
18:27
TV3 orai E188
18:30
Tunelis S2E2
19:30
Kurmis S1E6
20:30
TV3 vakaro žinios E108
21:20
TV3 sportas
21:27
TV3 orai E108
21:30
Pavojingas laimikis  х/ф
23:45
Naktinė pamaina S1E7
00:45
Elementaru S4E12
01:45
X mutantai S2E7
02:45
Naktinė pamaina S1E7
03:40
Tobula kopija S1E107
04:05
Tobula kopija S1E108
05:00
Bakuganas: Kovos planeta S1E45
05:30
Magiškoji komanda E36
BTV Литва
BTV Литва
05:00
FTB
06:00
Mano virtuvė geriausia
07:25
Teisingumo agentai
08:30
Kalnietis
09:35
Čikagos policija
10:35
Mentalistas
11:35
FTB
12:30
Mano virtuvė geriausia
13:50
Teisingumo agentai
15:00
Kalnietis
16:00
Info diena
16:30
Mentalistas
17:30
Čikagos policija
18:30
Akloji zona
19:30
Pričiupom!
20:00
Superbombonešis. Naikinti viską
22:15
Titanų įniršis
00:05
Strėlė
01:00
Akloji zona
01:50
Programos pabaiga
05:00
FTB
LNK Литва
LNK Литва
05:30
Pakvaišusi porelė
06:00
Ūkininkas ieško žmonos
07:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
09:00
Rimti reikalai 4
09:30
Rimti reikalai 4
10:00
Keičiu žmoną: Įžymybės
11:00
Vidurdienio žinios
12:20
Turtuolė varguolė
13:30
Pabelsk į mano širdį
14:30
Uždraustas vaisius
15:35
Labas vakaras, Lietuva
17:30
Žinios
18:20
Sportas
18:27
Orai
18:30
KK2
19:00
Nuo… Iki…
19:30
Turtuolė varguolė
20:30
Žinios
21:20
Sportas
21:27
Orai
21:30
Troškimų kambarys
23:30
Mirtinas ginklas
00:30
Vagių karalius
02:30
Volkeris, Teksaso reindžeris
03:15
Alchemija: Švietimo amžius
03:45
Retrospektyva
04:15
Programos pabaiga
05:00
Pakvaišusi porelė
05:30
Pakvaišusi porelė
TV6 Литва
TV6 Литва
05:30
Havajai 5.0 S10E2
06:20
Kobra 11 S21E10
07:20
Sandėlių karai S10E36
07:50
Aš — ralistas S2E2
08:20
Vieniši tėvai S1E3
08:50
Vieniši tėvai S1E4
09:20
Simpsonai S31E11
09:50
Simpsonai S31E12
10:20
Vedęs ir turi vaikų S11E1114
10:55
Vedęs ir turi vaikų S11E1115
11:25
Kietuoliai S1E20
11:55
Gelbėtojai S7E133
12:55
Kobra 11 S21E11
14:00
CSI kriminalistai S1E122
15:00
Havajai 5.0 S10E3
16:00
Havajai 5.0 S10E4
16:55
Vieniši tėvai S1E5
17:25
Vieniši tėvai S1E6
17:55
Vedęs ir turi vaikų S11E1116
18:25
Vedęs ir turi vaikų S11E1117
19:00
Kitas pasaulis: Japonija S1E5
20:10
22-oji mylia  х/ф
22:05
Pajėgos S1E10
23:05
Skubi pagalba S2E14
00:05
Gerasis daktaras S1E17
00:55
CSI kriminalistai S1E122
04:40
Havajai 5.0 S10E3
05:30
Havajai 5.0 S10E4
TV8 Литва
TV8 Литва
05:00
Maisto kelias S5E2
06:00
LABANAKT, VAIKUČIAI Kung fu panda: Meistrų paslaptys S1E115
06:30
LABANAKT, VAIKUČIAI Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės S6E9
07:00
TV Pagalba S14E138
09:00
Ponia Fazilet ir jos dukterys S1E46
10:00
Ponia Fazilet ir jos dukterys S1E47
11:00
Lialios sugrįžimas S1E21
12:00
Žvaigždės istorija S1E644
12:30
Žvaigždės istorija S1E645
13:00
Žvaigždės istorija S1E646
13:30
Žvaigždės istorija S1E647
14:00
Žmogžudystės šiaurėje S1E6
15:00
Likimo karuselė E1964
15:30
Likimo karuselė E1965
16:00
Lemties vingiai E1096
16:30
Lemties vingiai E1097
17:00
Palikimas S1E99
18:00
Palikimas S1E100
19:00
LABANAKT, VAIKUČIAI Kung fu panda: Meistrų paslaptys S1E116
19:30
LABANAKT, VAIKUČIAI Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės S6E10
20:00
Smėlio dolerių įlanka  х/ф
21:55
Palikimas S1E99
22:55
Palikimas S1E100
23:55
TV Pagalba S14E138
01:10
Stilingi jausmai S2E30
02:05
Širdys  х/ф
05:00
Pasaulis pagal moteris S10E12
TV1 Литва
TV1 Литва
05:00
Heldtas. Flirtas su teisingumu
06:00
Šeimyninės melodramos
07:00
Mano namai — mano likimas
08:00
Sužeista širdis
09:05
Kandisė Renuar
10:10
Alpių gelbėtojai
11:15
Heldtas. Flirtas su teisingumu
12:20
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
13:20
Nina
14:35
Anupama
15:10
Anupama
15:45
Šeimyninės melodramos
16:45
Sužeista širdis
17:50
Kandisė Renuar
19:00
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
20:00
Policijos telefonas 110
21:50
Nebylus liudijimas
00:05
Stebuklas
01:00
Uždrausto miesto intrigos
01:55
Du gyvenimai
02:55
Programos pabaiga
05:00
Heldtas. Flirtas su teisingumu
Lietuvos rytas TV
Lietuvos rytas TV
05:30
Klausimėlis
06:00
„Reali mistika“ 6/39. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
07:00
„Juvelyrų klanas“ 1/19. Melodrama. Ukraina. 2015. N-7
08:00
„Pėdsakas. Ukraina“ 2/95. Detektyvas. Vaidina: T.Kravčenko, I.Volkovas, B.Rubanas. Ukraina Ukraina. 2020. N-7
09:05
„Triguba apsauga“ 1/16. Detektyvinis trileris. Ukraina. 2016. N-7
10:10
„Neišsižadėk“ 89. Melodrama . Vaid. V.Salin, V.Chodos. Ukraina . 2016 m. . N-7
11:15
TV parduotuvė
11:30
„Neatrasta Rusija“ 1/12. Dokumentika. 2018
12:00
Nauja diena
13:00
„Teisingumo agentai“ 1/38. Detektyvas. Ukraina. 2016. N-7
14:00
„Reali mistika“ 6/63. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
15:00
Reporteris
15:20
Sportas
15:28
Orai
15:30
„Siaubingosios gamtos stichijos“ 1/9
16:30
„Aiškiaregė“ 1/54. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7
17:00
Reporteris
17:20
Sportas
17:28
Orai
17:30
Pokalbiai prie jūros
18:00
„Reali mistika“ 6/89. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
19:00
Reporteris
19:40
Sportas
19:48
Orai
19:50
„Aiškiaregė“ 1/129. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7
20:25
„Neišsižadėk“ 90. Melodrama . Vaid. V.Salin, V.Chodos. Ukraina . 2016 m. . N-7
21:30
Reporteris
21:50
Sportas
21:58
Orai
22:00
Pokalbiai prie jūros
22:30
„Siaubingosios gamtos stichijos“ 1/8. Dok. f
23:30
„Teisingumo agentai“ 1/38. Detektyvas. Ukraina. 2016. N-7
00:30
„Reali mistika“ 6/89. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
01:30
TV parduotuvė
01:45
Mokslo ritmu
02:00
„Triguba apsauga“ 1/15. Detektyvinis trileris. Ukraina. 2016. N-7
02:55
„Siaubingosios gamtos stichijos“ 1/8
03:35
„Reali mistika“ 6/48. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
04:14
Programa
04:15
Nauja diena
05:15
TV parduotuvė
05:30
Klausimėlis 1/3
Duo 6
Duo 6
05:50
Лоудермилк: S3 E2  т/с
06:20
Шоу Джима Гэффигана: S1 E11  т/с
06:45
Шоу Джима Гэффигана: S2 E1  т/с
07:10
Долго и счастливо: S4 E2  т/с
07:35
Долго и счастливо: S4 E3  т/с
08:00
Третья планета от солнца: S3 E23  т/с
08:25
Третья планета от солнца: S3 E24  т/с
08:50
Шоу 70-х: S7 E11  т/с
09:15
Шоу 70-х: S7 E12  т/с
09:40
Няня: S3 E22  т/с
10:10
Няня: S3 E23  т/с
10:40
Бывшие: S1 E9  т/с
11:05
Бывшие: S1 E10  т/с
11:30
Большая буква 'Р': S2 E5  т/с
12:05
Большая буква 'Р': S2 E6  т/с
12:40
Долго и счастливо: S4 E2  т/с
13:05
Долго и счастливо: S4 E3  т/с
13:35
Кевин подождет: S1 E3  т/с
14:00
Кевин подождет: S1 E4  т/с
14:25
Третья планета от солнца: S3 E23  т/с
14:50
Третья планета от солнца: S3 E24  т/с
15:20
Сайнфелд: S3 E3  т/с
15:50
Сайнфелд: S3 E4  т/с
16:15
Бывшие: S2 E1  т/с
16:40
Бывшие: S2 E2  т/с
17:05
Няня: S3 E24  т/с
17:35
Няня: S3 E25  т/с
18:05
Шоу 70-х: S7 E13  т/с
18:30
Шоу 70-х: S7 E14  т/с
19:00
Третья планета от солнца: S3 E25  т/с
19:30
Третья планета от солнца: S3 E26  т/с
20:00
Долго и счастливо: S4 E4  т/с
20:25
Долго и счастливо: S4 E5  т/с
20:55
Шоу Джима Гэффигана: S2 E2  т/с
21:20
Шоу Джима Гэффигана: S2 E3  т/с
21:45
Большая буква 'Р': S2 E7  т/с
22:20
Большая буква 'Р': S2 E8  т/с
22:50
Лоудермилк: S3 E3  т/с
23:20
Лоудермилк: S3 E4  т/с
23:50
Бывшие: S2 E1  т/с
00:15
Бывшие: S2 E2  т/с
00:40
Шоу 70-х: S7 E13  т/с
01:05
Шоу 70-х: S7 E14  т/с
01:30
Сайнфелд: S3 E3  т/с
01:55
Сайнфелд: S3 E4  т/с
02:20
Ночной перерыв
05:20
Лоудермилк: S3 E3  т/с
05:50
Лоудермилк: S3 E4  т/с
eTVnet
eTVnet
eTVnet

Телепрограмма на завтрашний день — Вильнюс


На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут завтра по ТВ в Вильнюсе.
+
Загрузка...
+
Загрузка...