LRT Televizija
LRT Televizija
05:40
Labas rytas, Lietuva
06:00
Žinios
06:07
Labas rytas, Lietuva
06:30
Žinios
06:37
Labas rytas, Lietuva
07:00
Žinios
07:07
Labas rytas, Lietuva
07:30
Žinios
07:40
Labas rytas, Lietuva
08:00
Leipcigo kriminalinė policija (Soko Leipzig)
08:45
Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:35
Provincijos komisarė (Mord mit Aussicht)
10:30
Seselė Beti (Bettys Diagnose)
11:15
Lietuvos olimpiečiai
11:30
Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
12:00
Draugiška Lietuva
13:00
Žinios
13:20
Laba diena, Lietuva
14:00
Žinios
14:15
Laba diena, Lietuva
15:00
Žinios
15:15
Premjera. Hartlando užuovėja (Heartland)
16:00
Premjera. Pažadas (La promesa)
17:00
Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
17:30
Svarbi valanda
18:30
1 000 pasaulio stebuklų
19:30
Panorama
20:00
Dienos tema
20:20
Sportas
20:30
Lietuva kalba
21:30
Dviračio žinios
22:00
Premjera. Langas (The Window)
22:50
Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
23:40
Veranda E3
00:05
1 000 pasaulio stebuklų E4
01:00
LRT radijo žinios E648
01:05
Lietuva kalba E4
02:00
LRT radijo žinios E649
02:05
Stilius E4
03:00
LRT radijo žinios E650
03:05
Kas ir kodėl? E18
03:30
Gyventi kaime gera E4
04:00
LRT radijo žinios E651
04:05
Svarbi valanda E177
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E193
05:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 6:30) 191 серия
05:40
Labas rytas, Lietuva E193
LRT Plius
LRT Plius
05:05
(Ne)emigrantai. Gyvenimo būdo programa apie lietuvius emigracijoje ir sugrįžusius iš jos (subtitruota, kart.)
06:00
Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
06:30
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Moksleivių žinių viktorina. Ved. Robertas Petrauskas. (kart.)
07:30
Tikėjimas ir gyvenimas. Programa apie ortodoksų ir sentikių bendruomenių dvasinius kelius. Ved. Deividas Zaicevas (subtitruota, kart.)
08:00
Labas rytas, Lietuva (kart.)
10:30
Mes ukrainiečiai. Laida, skirta ukrainiečių tautinei bendrijai Lietuvoje. Ved. Ana Ruzgienė (subtitruota, kart.)
11:00
Širdyje lietuvis. Informacinė programa apie pasaulio lietuvius (subtitruota, kart.)
12:00
Mokslo sriuba. Programa skirta mokslui ir IT. (kart.)
12:30
Euromaxx. Ved. Audrius Giržadas. (kart.)
13:00
Čia – kinas. Programa apie kiną Lietuvoje ir pasaulyje. (kart.)
13:30
Kitapus „Odisėjos" mito (Odyssey Behind the Myth)
14:30
Euromaxx
14:45
Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
15:45
Laba diena, Lietuva (kart.)
18:00
Gyvenk kaip galima švariau. Atsakingo gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ana Zakopailo. (kart.)
18:30
Jugoslavija. Kita veidrodžio pusė (Yugoslavia, the Other Side of the Looking Glass)
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
20:20
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
20:30
Vizionieriai
20:35
Šviesiam atminimui
22:05
Muzikos talentų lyga 2023. 4 koncertas. Ved. Ieva Cijūnėlytė, Mantas Wizard. (kart.)
23:00
DW naujienos rusų kalba E179
23:15
Dabar pasaulyje E201
23:40
Nacionalinė ekspedicija: Gediminaičių uropa 25 серия
00:35
Svarbi valanda E177
01:35
Panorama (su vertimu į gestų k.) E270
02:05
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E165
02:25
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 264 серия
02:35
1 000 pasaulio stebuklų E4
03:30
Dviračio žinios E23
04:00
Pakvaišę dėl ratų E4
04:30
Mes ukrainiečiai (subtitruota) E4
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:05
1 000 pasaulio stebuklų E4
TV3 Литва
TV3 Литва
05:35
"Kung fu panda. Meistrų paslaptys" ("Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness")
06:10
"Batuoto Katino nuotykiai" ("The Adventures of Puss in Boots")
06:45
"Ar prisimeni mane?" ("Te acuerdas de mi")
07:55
"Meilės sūkuryje" ("Sturm Der Liebe")
09:00
"Likimo svarstyklės" ("Barrister Babu")
09:30
"Likimo svarstyklės" ("Barrister Babu")
10:00
"Moterų daktaras" ("Женский доктор")
11:00
"Sužeista širdis" ("Kalp Yarasi")
12:00
"Sužeista širdis" ("Kalp Yarasi")
13:00
PREMJERA "Tėvo palikimas" ("La Herencia")
14:00
"Simpsonai" ("The Simpsons")
14:30
"Simpsonai" ("The Simpsons")
15:00
"TV3 žinios
15:27
"TV3 orai
15:30
"TV pagalba
17:30
"TV3 žinios
18:20
"TV3 sportas
18:27
"TV3 orai
18:30
"Gero vakaro šou
19:30
"Moterys meluoja geriau
20:00
"Meilužės
20:30
"TV3 vakaro žinios
21:20
"TV3 sportas
21:27
"TV3 orai
21:30
VAKARO KINO TEATRAS "Pranaši pozicija" ("Vantage Point")
23:20
"Bošas" ("Bosch")
00:30
"Palaidūnas" ("Rake")
01:40
"Žaidimų žaidimas su Ellen" ("Ellen's Game Of Games")
02:45
"Jausmų audros" ("Hercai")
03:50
"Moderni šeima" ("Modern Family")
04:10
"Bošas" ("Bosch"). JAV, drama, mistinis, 2016. 2 sez. 9 s. N-14
05:00
"Bakuganas. Kovos planeta" ("Bakugan: Battle Planet")
05:35
"Kung fu panda. Meistrų paslaptys" ("Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness")
BTV Литва
BTV Литва
05:00
"Akloji zona" (15) (k) (Blindspot II)
06:00
"Mano virtuvė geriausia" (4) (k) (My Kitchen Rules VIII)
07:20
"Vandens policija" (12) (k) (Water Police)
08:25
"Teisingumo agentai" (29) (k) (Agenty Spravedlivosti VIII)
09:35
"CSI. Majamis" (18) (k) (CSI: Miami IV)
10:35
"Mentalistas" (47) (k) (The Mentalist III)
11:30
"Akloji zona" (16) (Blindspot II)
12:30
"Mano virtuvė geriausia" (5) (My Kitchen Rules VIII)
13:50
"Vandens policija" (13) (Water Police)
14:55
"Teisingumo agentai" (30) (Agenty Spravedlivosti VIII)
16:00
Info diena
16:30
"Mentalistas" (48) (The Mentalist III)
17:30
"CSI. Majamis" (19) (CSI: Miami IV)
18:30
"Jūrų pėstininkai" (3) (Seal Team V)
19:30
"Pričiupom!" (13) (Just for Laughs Gags XVII)
20:00
Bebaimis (Fearless)
22:10
Išpirka (k) (Butterfly on a Wheel)
00:05
Pragaro virtuvė (15)
01:05
Jūrų pėstininkai (3)
02:00
Lenktynės aplink pasaulį (2)
03:00
Praeities kartų liudytojai
03:25
Programos pabaiga
05:00
Akloji zona (16)
LNK Литва
LNK Литва
05:30
Tomo ir Džerio nuotykiai (15)
06:00
Turtuolė varguolė (2)
07:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (5)
09:00
Magaiveris (1)
10:00
Bus visko
11:00
Vidurdienio žinios
12:20
Turtuolė varguolė (3)
13:30
Liepsnelė (39)
14:30
Ir atleisk mūsų kaltes (21)
15:30
Labas vakaras, Lietuva
17:30
Žinios
18:20
Sportas
18:27
Orai
18:30
KK2
19:00
Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
20:00
Rimti reikalai 6 (15)
20:30
Žinios
21:20
Sportas
21:27
Orai
21:30
VAKARO SEANSAS Gran Torino
23:50
Magaiveris (1)
00:50
Sakalo akis
02:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
03:35
Volkeris, Teksaso reindžeris (5)
04:20
Programos pabaiga
05:00
Linksmųjų Neklaužadų Kinas: Zigis ir Ryklys (55)
05:10
Zigis ir Ryklys (56)
05:20
Zigis ir Ryklys (57)
05:30
Tomo ir Džerio nuotykiai (16)
TV6 Литва
TV6 Литва
05:30
Greitojo reagavimo būrys (S.W.A.T.)
06:30
Kobra 11 (Alarm für Cobra 11)
07:30
Sandėlių karai (Storage Wars)
08:00
Vienam gale kablys. Lietuva, 2023. 26 sez. 3 s. (kart.)
08:30
Moderni šeima (Modern Family)
09:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (Americas Funniest Home Videos)
10:00
Rezidentai (Интерны)
10:30
Rezidentai (Интерны)
11:00
Tautos tarnas (Sluga naroda)
11:30
Lombardų žvaigždės (Pawn Stars)
12:00
Jokių kliūčių! (Wipeout)
13:00
Kobra 11 (Alarm für Cobra 11)
14:00
CSI. Niujorkas (CSI: NY")
15:00
Greitojo reagavimo būrys (S.W.A.T.)
16:00
Greitojo reagavimo būrys (S.W.A.T.)
17:00
Simpsonai (The Simpsons)
17:30
Simpsonai (The Simpsons)
18:00
Rezidentai (Интерны)
18:30
Rezidentai (Интерны)
19:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (Americas Funniest Home Videos)
20:00
Kaip nužudyti Ganterį (Killing Gunther)
21:55
Elementaru (Elementary)
22:50
Pajėgos (Smeris)
00:00
Skorpionas S3E13
01:00
CSI: Niujorkas 5 сезон, 521 серия
02:00
Bulis S1E18
04:40
Greitojo reagavimo būrys S1E3
05:30
Greitojo reagavimo būrys S1E4
TV1 Литва
TV1 Литва
05:00
"Moteris" (176) (Woman (Kadin))
06:00
"Šeimyninės melodramos" (22) (k) (Semeynye Melodramy VIa)
07:00
"Uždraustas vaisius" (223) (Forbidden Fruit (Yasak Elma) I-III)
08:00
"Raudonas kambarys" (3) (Red Room (Kirmizi Oda) II)
09:00
"Stebuklas" (76) (A Miracle (Mucize Doktor) II)
10:00
"Be namų negerai" (19) (Home and Away XXIV)
10:30
"Be namų negerai" (20) (Home and Away XXIV)
11:00
"Daktaras Hausas" (13) (k) (House M.D. VII)
12:00
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (1) (k) (Law & Order: Special Victims Unit XIX)
13:00
"Visa menanti" (17) (k) (Unforgettable)
14:00
"Anupama" (816) (Anupamaa)
14:30
"Būk su manim" (48) (Saath Nibhaana Saathiya II)
15:00
"Keičiu žmoną" (3) (Wife Swap Ukraine XV)
16:00
"Šeimyninės melodramos" (23) (Semeynye Melodramy VIa)
17:00
"Visa menanti" (18) (Unforgettable)
18:00
"Daktaras Hausas" (14) (House M.D. VII)
19:00
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (2) (Law & Order: Special Victims Unit XIX)
20:00
"DETEKTYVO VAKARAS Rokas Skjavonė" (4) (Rocco Schiavone III)
22:05
"Rokas Skjavonė" (3) (k) (Rocco Schiavone III)
00:15
Kriminalinių tyrimų skyrius (4)
01:25
Raudonas kambarys (3)
02:15
Uždraustas vaisius (223)
03:15
Programos pabaiga
05:00
Moteris (177)
Lietuvos rytas TV
Lietuvos rytas TV
05:30
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
06:30
Vyrų šešėlyje (Vyrų šešėlyje), Biografinis
07:00
Paslaptys (Tayemnytsi), Kriminalinis, Melodrama, 2019
08:00
Vieno nusikaltimo istorija (История одного преступления), Kriminalinis, 2017
09:00
Netikėtas teisingumas (Выходите без звонка), Kriminalinis, Detektyvas, 2018
10:00
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
11:00
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu (Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu)
11:30
Mano vieta (Mano vieta), Dokumentika
12:00
Nauja diena (Nauja diena), 2022
13:00
Pėdsakas (Слід), Detektyvas
14:00
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
15:00
Reporteris (Reporteris)
15:30
Neatrasta Rusija (Wildes Russland), Apie gamtą, 2018
16:00
Mes — pasaulis (Mes — pasaulis), Miuziklas, 2023
17:00
Reporteris (Reporteris)
17:30
Pokalbiai prie jūros (Pokalbiai prie jūros)
18:00
Vieno nusikaltimo istorija (История одного преступления), Kriminalinis, 2017
19:00
Reporteris (Reporteris)
19:50
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
20:25
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
21:30
Reporteris (Reporteris)
22:00
Pokalbiai prie jūros (Pokalbiai prie jūros)
22:30
Žudikų pėdsakais (In the Footsteps of Killers), Kriminalinis, 2021
23:30
Pėdsakas (Слід), Detektyvas
00:30
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
01:30
Neatrasta Rusija (Wildes Russland), Apie gamtą, 2018
02:00
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
02:50
Azija 360 (Asia 360), Apie gamtą, 2020
03:25
Pokalbiai prie jūros (Pokalbiai prie jūros)
03:50
Netikėtas teisingumas (Выходите без звонка), Kriminalinis, Detektyvas, 2018
04:29
Programa (Programa)
04:30
Nauja diena (Nauja diena), 2022
05:30
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
Duo 3
Duo 3
05:10
Карточный домик: 3 сезон, 11 серия  т/с
06:10
Мыслить как преступник: 7 сезон, 10 серия  т/с
07:00
Лучшие в Лос-Анджелесе: 2 сезон, 10 серия  т/с
08:00
Правосудие: 6 сезон, 13 серия  т/с
08:55
Морская полиция: Спецотдел: 2 сезон, 23 серия  т/с
09:50
Чёрная метка: 3 сезон, 12 серия  т/с
10:45
C. S. I. : Майами: 6 сезон, 15 серия  т/с
11:40
Мыслить как преступник: 7 сезон, 10 серия  т/с
12:35
Гавайи 5.0: 1 сезон, 22 серия  т/с
13:30
Правосудие: 6 сезон, 13 серия  т/с
14:25
Чёрная метка: 3 сезон, 13 серия  т/с
15:20
Морская полиция: Спецотдел: 2 сезон, 23 серия  т/с
16:15
Комиссар Мартин Бек: 8 сезон, 1 серия  т/с
18:05
Гавайи 5.0: 1 сезон, 23 серия  т/с
19:00
C. S. I. : Майами: 6 сезон, 16 серия  т/с
19:55
Морская полиция: Спецотдел: 3 сезон, 1 серия  т/с
20:50
Мыслить как преступник: 7 сезон, 11 серия  т/с
21:45
Мистер Мерседес: 1 сезон, 1 серия  т/с
22:50
Правосудие: 1 сезон, 1 серия  т/с
23:45
Карточный домик: 3 сезон, 12 серия  т/с
00:45
Гавайи 5.0: 1 сезон, 23 серия  т/с
01:40
Closedown
05:00
Карточный домик: 3 сезон, 12 серия  т/с
Duo 6
Duo 6
05:40
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 5 серия  т/с
06:05
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 6 серия  т/с
06:30
Теория большого взрыва: 4 сезон, 21 серия  т/с
06:55
Теория большого взрыва: 4 сезон, 22 серия  т/с
07:25
Шоу 70-х: 1 сезон, 2 серия  т/с
07:50
Шоу 70-х: 1 сезон, 3 серия  т/с
08:20
Детство Шелдона: 2 сезон, 1 серия  т/с
08:45
Детство Шелдона: 2 сезон, 2 серия  т/с
09:10
Няня: 1 сезон, 14 серия  т/с
09:40
Няня: 1 сезон, 15 серия  т/с
10:10
Основа для жизни: 5 сезон, 11 серия  т/с
10:35
Основа для жизни: 5 сезон, 12 серия  т/с
11:05
Друзья: 6 сезон, 18 серия  т/с
11:30
Друзья: 6 сезон, 19 серия  т/с
12:00
Шоу 70-х: 1 сезон, 2 серия  т/с
12:25
Шоу 70-х: 1 сезон, 3 серия  т/с
12:50
Теория большого взрыва: 4 сезон, 21 серия  т/с
13:15
Теория большого взрыва: 4 сезон, 22 серия  т/с
13:45
Детство Шелдона: 2 сезон, 1 серия  т/с
14:10
Детство Шелдона: 2 сезон, 2 серия  т/с
14:35
Няня: 1 сезон, 14 серия  т/с
15:00
Няня: 1 сезон, 15 серия  т/с
15:30
Основа для жизни: 5 сезон, 13 серия  т/с
15:55
Третья планета от солнца: 1 сезон, 1 серия  т/с
16:20
Мамаша: 5 сезон, 9 серия  т/с
16:45
Мамаша: 5 сезон, 10 серия  т/с
17:10
Няня: 1 сезон, 16 серия  т/с
17:35
Няня: 1 сезон, 17 серия  т/с
18:05
Друзья: 6 сезон, 20 серия  т/с
18:30
Друзья: 6 сезон, 21 серия  т/с
19:00
Шоу 70-х: 1 сезон, 4 серия  т/с
19:30
Шоу 70-х: 1 сезон, 5 серия  т/с
20:00
Теория большого взрыва: 4 сезон, 23 серия  т/с
20:25
Теория большого взрыва: 4 сезон, 24 серия  т/с
20:50
Детство Шелдона: 2 сезон, 3 серия  т/с
21:15
Детство Шелдона: 2 сезон, 4 серия  т/с
21:40
Друзья: 6 сезон, 20 серия  т/с
22:05
Друзья: 6 сезон, 21 серия  т/с
22:30
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 7 серия  т/с
22:55
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 8 серия  т/с
23:20
Мамаша: 5 сезон, 9 серия  т/с
23:45
Мамаша: 5 сезон, 10 серия  т/с
00:10
Теория большого взрыва: 4 сезон, 23 серия  т/с
00:35
Теория большого взрыва: 4 сезон, 24 серия  т/с
01:00
Closedown
05:40
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 7 серия  т/с
TV8 Литва
TV8 Литва
02:50
"Kruizas į laimę. Baltijos jūra" ("Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee"). Vokietija, melodrama, 2020. N-7 (kart.)
06:00
"La Maistas". Lietuva, 2023. 6 sez. 3 s. (kart.)
07:00
"TV Pagalba
08:55
"Nuodėminga žemė" ("Bir Zamanlar Cukurova")
10:00
"Nuodėminga žemė" ("Bir Zamanlar Cukurova")
11:00
"Vilties spindulys" ("Bahari Beklerken")
12:00
"Čia mūsų gatvės" ("Yeh Teri Galiyan")
12:30
"Čia mūsų gatvės" ("Yeh Teri Galiyan")
13:00
"Čia mūsų gatvės" ("Yeh Teri Galiyan")
13:30
"Čia mūsų gatvės" ("Yeh Teri Galiyan")
14:00
"Partneriai" ("Tandem")
15:00
"Likimo karuselė" ("Kumkum Bhagya")
15:30
"Lemties vingiai" ("Kundali Bhagya")
16:00
"Lakšmės likimas" ("Bhagya Lakshmi")
16:30
"Lakšmės likimas" ("Bhagya Lakshmi")
17:00
"Palikimas" ("Emanet")
18:00
"Palikimas" ("Emanet")
19:00
"LABANAKT, VAIKUČIAI Išradėjas lapinas" ("Invention story")
19:15
"LABANAKT, VAIKUČIAI Išradėjas lapinas" ("Invention story")
19:30
"LABANAKT, VAIKUČIAI Išdykėlis varniukas" ("Der kleine Rabe Socke – Die Serie")
19:45
"LABANAKT, VAIKUČIAI Išdykėlis varniukas" ("Der kleine Rabe Socke – Die Serie")
20:00
"Projektas — meilė" ("Blueprint To the Heart")
22:00
"Palikimas" ("Emanet")
23:00
Palikimas S3E172
00:00
TV Pagalba S16E34
01:35
Mano namų taisyklės S7E712
02:50
Kruizas į laimę: Baltijos jūra  х/ф
05:00
Vytaro ferma S1E2
LRT Lituanica
LRT Lituanica
05:02
Labas rytas, Lietuva E192
08:00
Duokim garo! E4
09:05
Veranda E3
09:30
Mūšio laukas E4
09:55
Savaitė E4
10:45
(Ne)emigrantai (subtitruota) E4
11:40
Kas ir kodėl? E13
12:05
Draugiška Lietuva E6
13:00
Laba diena, Lietuva E188
15:15
Daiktų istorijos (subtitruota) E4
16:05
LRT forumas E4
17:00
Kas ir kodėl? E18
17:30
Svarbi valanda E177
18:30
1 000 pasaulio stebuklų E4
19:30
Panorama E270
20:00
Dienos tema E165
20:20
Sportas: Orai (Panorama) 270 серия
20:30
Lietuva kalba E4
21:30
Dviračio žinios E23
21:55
Legendos: Šiandien ir visados 3 серия
22:50
Laba diena, Lietuva E188
00:50
Draugiška Lietuva E6
01:45
Kas ir kodėl? E18
02:10
1 000 pasaulio stebuklų E4
03:05
Lietuva kalba E4
04:00
Panorama E270
04:30
Dienos tema E165
04:50
Sportas: Orai (Panorama) 270 серия
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E193

Телепрограмма на завтрашний день — Вильнюс


На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы покажут завтра по ТВ в Вильнюсе.
+
Загрузка...
+
Загрузка...