LRT Televizija
LRT Televizija
05:40
Labas rytas, Lietuva E122
06:00
Žinios: Orai (Labas rytas 7:00) 119 серия
06:07
Labas rytas, Lietuva E122
06:30
Žinios: Orai (Labas rytas 7:30) 119 серия
06:37
Labas rytas, Lietuva E122
07:00
Žinios: Orai (Labas rytas 8:00) 119 серия
07:07
Labas rytas, Lietuva E122
07:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) 119 серия
07:40
Labas rytas, Lietuva E122
08:00
Žmogžudystės šiaurėje E6
08:50
Komisaras Reksas E5
09:40
Komisarės Šnel bylos E20
10:30
Viena byla dviem E4
11:30
Kas ir kodėl?: 29 серия
12:00
Didysis namų valymas E7
12:50
Pasakojimai iš Japonijos E4
13:00
Žinios: Orai (Laba diena 14:00) 119 серия
13:20
Laba diena, Lietuva E119
14:00
Žinios: Orai (Laba diena 15:00) 119 серия
14:15
Laba diena, Lietuva E119
15:00
Žinios: Orai (Laba diena 16:00) 119 серия
15:15
Ponių rojus E60
16:00
Pažadas E76
17:00
Kas ir kodėl?: 34 серия
17:30
Svarbi valanda E119
18:30
LRT girdi E15
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.) E172
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E111
20:20
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 172 серия
20:30
Dviračio žinios E167
21:00
Birmingamo gauja E5
22:00
Vikingai E4
22:45
Kruizai po pasaulį E4
23:30
Dviračio žinios E167
00:00
LRT radijo žinios E445
00:05
LRT girdi E15
01:00
LRT radijo žinios E446
01:05
Didysis namų valymas E7
01:50
Pasakojimai iš Japonijos E4
02:00
LRT radijo žinios E447
02:05
Beatos virtuvė (subtitruota) E20
03:00
LRT radijo žinios E448
03:05
Kas ir kodėl?: 34 серия
03:30
Čia mano sodas E3
04:00
LRT radijo žinios E449
04:05
Svarbi valanda E119
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E123
05:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 6:30) 120 серия
05:40
Labas rytas, Lietuva E123
LRT Plius
LRT Plius
05:05
Draugiška Lietuva E2
06:00
Kas ir kodėl?: 29 серия
06:30
Stop juosta E19
07:30
Menora (subtitruota) E5
08:00
Labas rytas, Lietuva E122
10:30
Mūsų rusų gatvė (subtitruota) E7
11:00
Gyventi kaime gera E2
11:30
Čia mano sodas E3
12:00
Gyvenk kaip galima švariau E13
12:30
Toliau nuo miesto E4
13:00
Knygų žiurkės E3
13:30
Dailininkai: Kinijos van gogai  х/ф
14:30
Ist Endo seserys E9
15:30
Laba diena, Lietuva E119
17:30
Prognozė E21
18:00
Gyvenk kaip galima švariau E13
18:30
Europos plaukimo čempionatas E4
20:00
William Kentridge sugrįžimas kur nebūta E1  х/ф
20:30
Pagarba  х/ф
22:50
Nepamirštas Vilnius E10
23:00
DW naujienos rusų kalba E123
23:15
Dabar pasaulyje E123
23:40
Teatro biografijos E8
00:35
Svarbi valanda E119
01:35
Panorama (su vertimu į gestų k.) E172
02:05
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E111
02:25
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 172 серия
02:35
LRT girdi E15
03:30
Dviračio žinios E167
04:00
Mūšio laukas E10
04:30
Mūsų rusų gatvė (subtitruota) E7
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:05
Arbata E1
TV3 Литва
TV3 Литва
05:00
"Ūkininkai ieško meilės" . Lietuva Realybės šou 2024. 1 sez 8 s N-7
06:00
"TV pagalba" . Lietuva Pramogos 2019. 14 sez 31 s N-7
07:55
"Ponia Fazilet ir jos dukterys" ("Mrs. Fazilet And Her Daughters")
09:00
"Meilės trikampis" ("Parineetii")
09:30
"Meilės trikampis" ("Parineetii")
10:00
"Moterų daktaras" ("Женский доктор")
11:00
"Nepaleisk mano rankos" ("Elimi birakma")
12:00
"Nepaleisk mano rankos" ("Elimi birakma")
13:00
"Nenugalima meilė" ("El amor invencible")
14:00
"Simpsonai" ("The Simpsons")
14:30
"Simpsonai" ("The Simpsons")
15:00
"TV3 žinios" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 123 s
15:27
"TV3 orai" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 123 s
15:30
"TV pagalba" . Lietuva Pramogos 2023. 18 sez 32 s N-7
17:30
"TV3 žinios" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 171 s
18:20
"TV3 sportas" . Lietuva Aktualijos 2024
18:27
"TV3 orai" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 171 s
18:30
"Ūkininkai ieško meilės" . Lietuva Realybės šou 2024. 1 sez 9 s N-7
19:30
"Žaidimų kambarys" . Lietuva Pramogos 2024. 1 sez 25 s
20:00
"TV3 vakaro žinios" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 99 s
20:30
"TV3 sportas" . Lietuva Aktualijos 2024
20:37
"TV3 orai" . Lietuva Aktualijos 2024. 2024 sez 99 s
20:40
TIESIOGIAI Europos futbolo čempionatas. Škotija – Šveicarija
23:00
"Velniai" ("Devils")
00:10
"Havajai 5.0" ("Hawaii Five-0 8")
01:10
"Pirmieji pasimatymai" ("First Dates")
02:20
"Jausmų audros" ("Hercai")
03:20
"Vedęs ir turi vaikų" ("Married... with Children 8")
03:50
"Vedęs ir turi vaikų" ("Married... with Children 8"). JAV Komedija 1998. 8 sez 819 s N-7
05:00
"Ūkininkai ieško meilės" . Lietuva Realybės šou 2024. 1 sez 9 s N-7
BTV Литва
BTV Литва
05:00
Mano virtuvė geriausia (10)
06:30
Teisingumo agentai (39)
07:30
44-as skyrius (79)
08:30
Seklys ir Makaulė (27)
09:30
CSI: Majamis (11)
10:30
Šviežias kraujas (2)
11:30
Kaupikai (12)
12:30
Mano virtuvė geriausia (11)
14:00
PREMJERA Žemiau denio (1)
15:00
Seklys ir Makaulė (28)
16:00
Šviežias kraujas (3)
17:00
CSI: Majamis (12)
18:00
FTB (12)
19:00
Pričiupom!: (10)
19:30
Pričiupom!: (11)
20:00
Visa griaunantis
22:20
Mirties apsas
00:10
Spec. būrys: Išlieka stipriausi (5)
01:15
FTB (12)
02:10
Daiktų gaivintojai (7)
03:00
Kas namie šeimininkas?: (2)
03:30
Pasirinkę Lietuvą
04:00
Žinios
04:55
Programos pabaiga
05:00
Mano virtuvė geriausia (11)
LNK Литва
LNK Литва
05:30
Tomo ir Džerio nuotykiai (7)
06:00
Liepsnelė (43)
07:00
Kartu saldu (19)
08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:00
Kraujo gėlės (167)
10:00
Kraujo gėlės (168)
11:00
Vidurdienio žinios
12:20
Pelenė Princesė II
13:30
Pamiršk mano vardą (83)
14:30
Kava, kvepianti meile (47)
15:30
Labas vakaras, Lietuva
17:30
Žinios
18:20
Sportas
18:25
Kamuolys apvalus
18:27
Orai
18:30
KK2
19:00
Nuo... Iki..
19:30
Pelenė Princesė II
20:30
Žinios
21:20
Sportas
21:25
Kamuolys apvalus
21:27
Orai
21:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Dvaro ponia
23:35
FTB (16)
00:35
Patriotų diena
03:10
Alchemija
03:40
RETROSPEKTYVA
04:05
Programos pabaiga
05:00
Linksmųjų Neklaužadų Kinas: Beprotiškos melodijos (18)
05:30
Tomo ir Džerio nuotykiai (8)
TV6 Литва
TV6 Литва
05:20
Kobra 11 S16E16
07:30
Sandėlių karai S1E1
08:00
Ant dviejų ratų S3E3
08:30
Išgyvenimo pamokos E6
09:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai S31E6
10:00
Žaidimų kambarys S1E7
10:30
Žaidimų kambarys S1E8
11:00
Titanų kovos S2E3
12:00
Kalnų vyrai S3E12
13:00
Kobra 11 S16E10
14:10
Atidaviau širdį Lietuvos futbolui S1E7
14:40
Europos futbolo čempionatas: Slovėnija — Serbija
17:10
Kelias į Europos futolo čempionatą S255E6
17:40
Europos futbolo čempionatas: Danija — Anglija
20:05
Europos futbolo čempionato apžvalga E6
20:15
Pavojinga tiesa
22:05
Šėtono nasrai S1E3
23:05
Kraujas ir lobiai S1E8
00:05
Goldbergai S8E18
00:35
Goldbergai S8E19
01:05
Franklinas ir Bešas S3E2
04:35
Kur aukščiau?: 1 сезон, 5 серия
05:25
Kur aukščiau?: 1 сезон, 6 серия
TV1 Литва
TV1 Литва
05:00
Pavogtas gyvenimas (40)
06:00
Atpildo gėlės (31)
07:00
Akloji (155)
07:30
Akloji (156)
08:00
Uždraustas vaisius (93)
09:00
Sunkių nusikaltimų skyrius (13)
10:00
Pakrančių apsauga (11)
11:00
Nusikalstami protai (7)
12:00
Įstatymas ir tvarka: Specialiųjų tyrimų skyrius (13)
13:00
Detektyvė Rizoli (9)
14:00
Anupama (1125)
14:30
Pažadėtoji (14)
15:00
Būk su manim (363)
15:30
Būk su manim (364)
16:00
Tu — mano pavasaris (84)
17:00
Akloji (157)
17:30
Akloji (158)
18:00
Daktaras Hausas (13)
19:00
Įstatymas ir tvarka: Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
20:00
DETEKTYVO VAKARAS: PREMJERA Nežudyk! (2)
22:05
Užjūrio detektyvai (51)
23:10
Užjūrio detektyvai (52)
00:15
Verpetai (4)
01:40
Pabelsk į mano širdį (155)
02:40
Uždraustas vaisius (93)
03:35
Programos pabaiga
05:00
Pavogtas gyvenimas (41)
Lietuvos rytas TV
Lietuvos rytas TV
05:30
Misija: laukinė gamta (Hope For Wildlife), Apie gamtą, Kanada, 2014
06:30
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu (Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu), Lietuva
07:00
Centrinė ligoninė (Центральная больница), Drama, Ukraina, 2016
08:00
Reali mistika (Реальна містика), Mistinis, Trileris, Ukraina, 2015
09:00
Pėdsakas (Слід), Kriminalinis, Detektyvas, Ukraina, 2020
10:00
Rojus (Райское место), Drama, Ukraina, Rusija, 2017
11:00
Vantos lapas (Vantos lapas), Lietuva
11:30
Sveikatos formulė (Sveikatos formulė), Lietuva
12:00
Nauja diena (Nauja diena), Lietuva
13:00
Vieno nusikaltimo istorija (История одного преступления), Kriminalinis, Ukraina, 2017
14:00
Reali mistika (Реальна містика), Mistinis, Trileris, Ukraina, 2015
15:00
Reporteris (Reporteris), Lietuva
15:30
Lietuva tiesiogiai (Lietuva tiesiogiai), Lietuva
16:00
Centrinė ligoninė (Центральная больница), Drama, Ukraina, 2016
17:00
Reporteris (Reporteris), Lietuva
17:30
Būsto anatomija (Būsto anatomija), Lietuva
18:00
Netikėtas teisingumas (Выходите без звонка), Drama, Kriminalinis, Ukraina, 2018
19:00
Reporteris (Reporteris), Lietuva
19:20
Reali mistika (Реальна містика), Mistinis, Trileris, Ukraina, 2015
20:25
Rojus (Райское место), Drama, Ukraina, Rusija, 2017
21:30
Reporteris (Reporteris), Lietuva
22:00
Lietuva tiesiogiai (Lietuva tiesiogiai), Lietuva
22:30
Centrinė ligoninė (Центральная больница), Drama, Ukraina, 2016
23:30
Vieno nusikaltimo istorija (История одного преступления), Kriminalinis, Ukraina, 2017
00:30
Reali mistika (Реальна містика), Mistinis, Trileris, Ukraina, 2015
01:30
Būsto anatomija (Būsto anatomija), Lietuva
02:00
Rojus (Райское место), Drama, Ukraina, Rusija, 2017
02:40
Neatrasta Rusija (Wildes Russland), Apie gamtą, Vokietija, 2018
03:00
Būsto anatomija (Būsto anatomija), Lietuva
03:25
Lietuva tiesiogiai (Lietuva tiesiogiai), Lietuva
03:50
Pėdsakas (Слід), Kriminalinis, Detektyvas, Ukraina, 2020
04:29
Programa (Programa), Lietuva
04:30
Nauja diena (Nauja diena), Lietuva
05:30
Misija: laukinė gamta (Hope For Wildlife), Apie gamtą, Kanada, 2014
TV8 Литва
TV8 Литва
05:30
Monstrų viešbutis S1E107
06:00
Madagaskaro pingvinai S3E314
06:30
Krudžiai: Šeimos medis 1 сезон, 14 серия
07:00
Pirmieji pasimatymai S5E14
08:00
Tavo augintinis S23E24
08:30
Kviečiame daktarą!: 4 сезон, 20 серия
09:00
Gyvenimo šukės E17
10:00
Gyvenimo šukės E18
11:00
Moterys meluoja geriau S15E27
11:30
Moterys meluoja geriau S15E28
12:00
Vėl su tavimi E196
12:30
Vėl su tavimi E197
13:00
Vėl su tavimi E198
13:30
Vėl su tavimi E199
14:00
Meilė ir pinigai S1E89
15:00
Likimo karuselė S255E2516
15:30
Lemties vingiai S255E1653
16:00
Lakšmės likimas E792
16:30
Lakšmės likimas E793
17:00
Auksinis narvelis S3E97
18:00
Auksinis narvelis S3E98
19:00
Nanetės vaikystė S1E31
19:15
Nanetės vaikystė S1E32
19:30
Išradėjas Rastis S3E12
20:00
Svajonių laivas: Kolhumadulu atolas
22:00
Auksinis narvelis S3E97
23:00
Auksinis narvelis S3E98
23:55
TV pagalba S14E32
01:35
Stilingi jausmai S2E16
02:30
Pusė mano gyvenimo
04:50
Galaktikos agentūra S1E8
05:00
Baterbyn kavinė S2E15
05:30
Monstrų viešbutis S1E108
2TV Литва
2TV Литва
05:00
Amžini hitai
08:00
Pabun2
10:00
Nenuobo2
15:00
Šok TikTok
16:00
Monikos užkulisiai
17:00
Pa2kim
22:00
2zgės
03:00
Sal2
05:00
Amžini hitai
LRT Lituanica
LRT Lituanica
05:02
Labas rytas, Lietuva E122
08:00
Sveikinimų koncertas E41
09:35
Nepamirštas Vilnius E10
09:45
Gimę džiaugtis E13
09:55
Stilius E6
10:45
Draugiška Lietuva E2
11:40
Kas ir kodėl?: 29 серия
12:05
1 000 pasaulio stebuklų E12
13:00
Laba diena, Lietuva E119
15:15
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Tėvų lyga E1
16:05
(Ne)emigrantai (subtitruota) E3
17:00
Kas ir kodėl?: 34 серия
17:30
Svarbi valanda E119
18:30
LRT girdi E15
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.) E172
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E111
20:20
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 172 серия
20:30
Dviračio žinios E167
21:00
Daiktų istorijos (subtitruota) E3
21:55
Širdyje lietuvis E8
22:50
Laba diena, Lietuva E119
00:50
1 000 pasaulio stebuklų E12
01:45
Kas ir kodėl?: 34 серия
02:10
LRT girdi E15
03:05
Daiktų istorijos (subtitruota) E3
04:00
Panorama (su vertimu į gestų k.) E172
04:30
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E111
04:50
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 172 серия
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E123
TV8 Литва
TV8 Литва
05:30
Monstrų viešbutis S1E107
06:00
Madagaskaro pingvinai S3E314
06:30
Krudžiai: Šeimos medis 1 сезон, 14 серия
07:00
Pirmieji pasimatymai S5E14
08:00
Tavo augintinis S23E24
08:30
Kviečiame daktarą!: 4 сезон, 20 серия
09:00
Gyvenimo šukės E17
10:00
Gyvenimo šukės E18
11:00
Moterys meluoja geriau S15E27
11:30
Moterys meluoja geriau S15E28
12:00
Vėl su tavimi E196
12:30
Vėl su tavimi E197
13:00
Vėl su tavimi E198
13:30
Vėl su tavimi E199
14:00
Meilė ir pinigai S1E89
15:00
Likimo karuselė S255E2516
15:30
Lemties vingiai S255E1653
16:00
Lakšmės likimas E792
16:30
Lakšmės likimas E793
17:00
Auksinis narvelis S3E97
18:00
Auksinis narvelis S3E98
19:00
Nanetės vaikystė S1E31
19:15
Nanetės vaikystė S1E32
19:30
Išradėjas Rastis S3E12
20:00
Svajonių laivas: Kolhumadulu atolas
22:00
Auksinis narvelis S3E97
23:00
Auksinis narvelis S3E98
23:55
TV pagalba S14E32
01:35
Stilingi jausmai S2E16
02:30
Pusė mano gyvenimo
04:50
Galaktikos agentūra S1E8
05:00
Baterbyn kavinė S2E15
05:30
Monstrų viešbutis S1E108
Duo 6
Duo 6
05:55
Как я встретил вашу маму: 8 сезон, 20 серия  т/с
06:20
Теория большого взрыва: 9 сезон, 4 серия  т/с
06:45
Теория большого взрыва: 9 сезон, 5 серия  т/с
07:10
Бруклин 9-9: 2 сезон, 13 серия  т/с
07:40
Бруклин 9-9: 2 сезон, 14 серия  т/с
08:05
Детство Шелдона: 3 сезон, 6 серия  т/с
08:30
Детство Шелдона: 3 сезон, 7 серия  т/с
08:55
Няня: 5 сезон, 6 серия  т/с
09:25
Няня: 5 сезон, 7 серия  т/с
09:55
Трудности ассимиляции: 5 сезон, 20 серия  т/с
10:20
Трудности ассимиляции: 5 сезон, 21 серия  т/с
10:50
Друзья: 3 сезон, 1 серия  т/с
11:15
Друзья: 3 сезон, 2 серия  т/с
11:45
Бруклин 9-9: 2 сезон, 13 серия  т/с
12:10
Бруклин 9-9: 2 сезон, 14 серия  т/с
12:40
Теория большого взрыва: 9 сезон, 4 серия  т/с
13:05
Теория большого взрыва: 9 сезон, 5 серия  т/с
13:25
Детство Шелдона: 3 сезон, 6 серия  т/с
13:50
Детство Шелдона: 3 сезон, 7 серия  т/с
14:20
Няня: 5 сезон, 6 серия  т/с
14:45
Няня: 5 сезон, 7 серия  т/с
15:15
Трудности ассимиляции: 5 сезон, 22 серия  т/с
15:45
Трудности ассимиляции: 6 сезон, 1 серия  т/с
16:10
Мамаша: 7 сезон, 7 серия  т/с
16:35
Мамаша: 7 сезон, 8 серия  т/с
17:05
Няня: 5 сезон, 8 серия  т/с
17:30
Няня: 5 сезон, 9 серия  т/с
18:00
Друзья: 3 сезон, 3 серия  т/с
18:30
Друзья: 3 сезон, 4 серия  т/с
19:00
Бруклин 9-9: 2 сезон, 15 серия  т/с
19:25
Бруклин 9-9: 2 сезон, 16 серия  т/с
19:50
Теория большого взрыва: 9 сезон, 6 серия  т/с
20:15
Теория большого взрыва: 9 сезон, 7 серия  т/с
20:40
Детство Шелдона: 3 сезон, 8 серия  т/с
21:05
Детство Шелдона: 3 сезон, 9 серия  т/с
21:35
Друзья: 3 сезон, 3 серия  т/с
22:00
Друзья: 3 сезон, 4 серия  т/с
22:30
Как я встретил вашу маму: 8 сезон, 21 серия  т/с
22:55
Как я встретил вашу маму: 8 сезон, 22 серия  т/с
23:25
Мамаша: 7 сезон, 7 серия  т/с
23:50
Мамаша: 7 сезон, 8 серия  т/с
00:15
Теория большого взрыва: 9 сезон, 6 серия  т/с
00:40
Теория большого взрыва: 9 сезон, 7 серия  т/с
05:25
Как я встретил вашу маму: 8 сезон, 21 серия  т/с
05:50
Как я встретил вашу маму: 8 сезон, 22 серия  т/с

Телепрограмма за вчерашний день — Вильнюс


На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы вчера показывали по ТВ в Вильнюсе.
+
Загрузка...
+
Загрузка...