eTVnet
eTVnet
eTVnet
LRT Televizija
LRT Televizija
05:37
Labas rytas, Lietuva E96
06:00
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 7:00) E94
06:10
Labas rytas, Lietuva E96
06:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 7:30) E94
06:40
Labas rytas, Lietuva E96
07:00
Žinios: Orai (Labas rytas 8:00) E96
07:07
Labas rytas, Lietuva E96
07:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) E94
07:40
Labas rytas, Lietuva E96
07:55
Detektyvas Monkas 3 E14
08:40
Komisaras Reksas E2
09:30
Servir y proteger E428
10:30
Kas ir kodėl? E182
11:00
Gyventi kaime gera E12
11:30
1000 pasaulio stebuklų E12
12:30
Veranda E32
13:00
Žinios: Orai (Laba diena 14:00) E94
13:20
Laba diena, Lietuva E94
14:00
Žinios: Orai (Laba diena 15:00) E94
14:15
Laba diena, Lietuva E94
15:00
Žinios: Orai. (su vertimu į gestų k.) E94
15:30
Pagalbos šauksmas E8
16:15
Ponių rojus E152
17:00
Kas ir kodėl? E187
17:30
Svarbi valanda E94
18:30
(Ne)emigrantai (subtitruota) E37
19:30
Panorama E137
20:00
Dienos tema E97
20:20
Sportas: Orai (Panorama) E137
20:30
Lietuvos sienos E1  х/ф
21:30
Dviračio žinios E174
22:00
LRT radijo žinios E539
22:05
Viena byla dviem E7
23:10
Komisaras Reksas E2
00:00
LRT radijo žinios E540
00:05
(Ne)emigrantai (subtitruota) E37
01:00
LRT radijo žinios E541
01:05
Lietuvos sienos E1  х/ф
02:00
LRT radijo žinios E542
02:05
Kas ir kodėl? E187
02:35
Dviračio žinios E174
03:05
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite E37
03:30
Keliai: Mašinos. Žmonės E34
04:00
LRT radijo žinios E543
04:05
Vizionieriai E12
04:15
Ponių rojus E152
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Labas rytas, Lietuva E97
05:30
Žinios: Orai (Labas rytas 6:30) E97
05:37
Labas rytas, Lietuva E97
LRT Plius
LRT Plius
05:05
Daiktų istorijos (subtitruota) E36
06:00
Mija ir aš E18
06:25
Sardinė kosmose E42
06:35
Alvinas ir patrakėliai burundukai E51
06:50
Į žvaigždes E3
07:25
Stop juosta E15
08:20
Labas rytas, Lietuva E96
10:50
Vilniaus sąsiuvinis E37
11:20
Smalsumo genas E37
11:50
Stop juosta E15
12:45
7 Kauno dienos E36
13:15
Mokslo sriuba E35
13:45
Gyvenimas dešimtyje nuotraukų E3
14:45
Sardinė kosmose E43
15:00
Alvinas ir patrakėliai burundukai E52
15:15
Mija ir aš E19
15:40
Gustavo enciklopedija (subtitruota) E37
16:10
Servir y proteger E428
17:10
Seselė Beti E16
18:00
Gyvenk kaip galima švariau E37
18:30
Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos E1  х/ф
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.) E137
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E97
20:20
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) E137
20:30
Laisvės kaina: Savanoriai (su garsiniu vaizdavimu) E5
21:20
Vizionieriai E27
21:30
Stilius (su vertimu į gestų k.) E24
22:30
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (su vertimu į gestų k.) E6
23:00
DW Novosti (ex Geofaktor) E97
23:15
Dabar pasaulyje E117
23:40
Skyrybų vadovas draugėms 3 E2
00:25
Odeono aikštės koncertas iš Miuncheno
02:00
Panorama (su vertimu į gestų k.) E137
02:30
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E97
02:50
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) E137
03:05
Kelias E37
03:35
Lietuvos sienos E1  х/ф
04:30
Pasivaikščiojimai E37
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:05
(Ne)emigrantai (subtitruota) E37
TV3 Литва
TV3 Литва
05:30
Didvyrių draugužiai E41
06:00
Keista šeimynėlė S9E4
06:30
Kung fu panda: Meistrų paslaptys S3E325  м/с
07:00
Karštai su tv3.lt S2E36
07:55
Meilės sūkuryje E3721
09:00
Mažoji našlė S1E117
09:30
Mažoji našlė S1E118
10:00
Aistros spalva S1E4
11:00
Nuodėminga žemė S1E60
12:00
Meilės gijos S1E47
13:00
Meilės gijos S1E48
14:00
Simpsonai S11E6
14:30
Simpsonai S11E7
15:00
TV3 žinios E97
15:27
TV3 orai E97
15:30
TV Pagalba S16E180
17:30
TV3 žinios E137
18:20
TV3 sportas
18:27
TV3 orai E137
18:30
Prieš srovę S19E37
19:30
Tautos tarnas S2E11
20:00
Prakeikti IV S10E57
20:30
TV3 vakaro žinios E78
21:20
TV3 sportas
21:27
TV3 orai E78
21:30
Išlaisvinimas  х/ф
23:20
Bulis S4E19
00:25
Elementaru S3E307
01:25
Perėja S1E1
02:25
Mikė S2E15
02:55
Bulis S4E19
03:55
Moderni šeima S6E2
04:20
Moderni šeima S6E3
05:00
Transformeriai: Kibernetinė Visata S2E11
05:15
Transformeriai: Kibernetinė Visata S2E12
05:30
Didvyrių draugužiai E42
BTV Литва
BTV Литва
05:00
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (6) (k) (Heldt III)
06:00
"Šeimyninės melodramos" (6) (k) (Semeynye Melodramy V)
07:00
"Mano namai — mano likimas" (76) (My Home My Destiny (Dogdugun Ev Kaderindir))
08:00
"Mirtis kalnuose" (16) (k) (Watzmann Ermittelt)
09:05
"Baudžiauninkė" (21) (k) (Krepostnaya III)
10:10
"Alpių gelbėtojai" (8) (Alpine Rescue XII)
11:15
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (7) (Heldt III)
12:15
"Nina" (2) (Nina II)
13:30
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (15) (k) (Law & Order: Special Victims Unit XX)
14:35
"Anupama" (153) (Anupamaa)
15:10
"Anupama" (154) (Anupamaa)
15:45
"Šeimyninės melodramos" (7) (Semeynye Melodramy V)
16:45
"Baudžiauninkė" (22) (Krepostnaya III)
17:50
"Mirtis kalnuose" (17) (Watzmann Ermittelt)
19:00
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (16) (Law & Order: Special Victims Unit XX)
20:00
DETEKTYVO VAKARAS Privatus detektyvas Dengleris. Svetimi vandenys (Dengler. Fremde Wasser)
21:55
"Stebuklas" (44) (A Miracle (Mucize Doktor))
22:55
"Uždrausto miesto intrigos" (26) (Story of Yanxi Palace). N-7. 2018 m. Serialas. Kinija. Vaid: Jinyan Wu, Yuan Nie, She Shiman.
23:55
Aleksas Hugo. Ir laimėje, ir varge (k) (Alex Hugo IV. For Better or Worse)
01:50
"Du gyvenimai" (208) (Two Lives)
02:50
Programos pabaiga
05:00
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (7) (k) (Heldt III)
LNK Литва
LNK Литва
05:30
Nuo… Iki…
06:30
KK2
07:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
07:55
Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50
Ūkininkas ieško žmonos
10:10
Keičiu žmoną
11:00
Speciali Žinių laida
12:20
Turtuolė varguolė
13:30
Pabelsk į mano širdį
14:30
Uždraustas vaisius
15:35
Labas vakaras, Lietuva
17:30
Žinios
18:20
Sportas
18:27
Orai
18:30
KK2
19:00
Bus visko
20:00
Rimti reikalai 4
20:30
Žinios
21:20
Sportas
21:27
Orai
21:30
Amerikietis
23:40
Paskutinis laivas
00:40
Kvailių nėra
02:30
Volkeris, Teksaso reindžeris
03:15
Volkeris, Teksaso reindžeris
04:00
Programos pabaiga
05:00
Rimti reikalai 4
05:30
Bus visko
TV6 Литва
TV6 Литва
05:55
Mikė S2E3
06:20
Gero vakaro šou S9E12
07:20
Prakeikti IV S10E56
07:50
E- gazas dugnas S1E19
08:20
Moderni šeima S7E17
08:50
Moderni šeima S7E18
09:20
Simpsonai S11E4
09:50
Simpsonai S11E5
10:20
Vedęs ir turi vaikų S8E820
10:55
Vedęs ir turi vaikų S8E821
11:25
Tautos tarnas S2E10
11:55
Gelbėtojai S5E96
12:55
Kobra 11 S19E1904
14:00
CSI: Niujorkas S9E902
15:00
Havajai 5.0 S7E4
16:00
Havajai 5.0 S7E5
16:55
Moderni šeima S7E19
17:25
Moderni šeima S7E20
17:55
Vedęs ir turi vaikų S8E822
18:25
Vedęs ir turi vaikų S8E823
19:00
Palikti su milijonu dolerių S1E5
20:00
Rembo: Pirmasis kraujas 3 E3  х/ф
22:05
Jeloustounas S2E7
23:00
Pasitikėjimas S1E10
00:05
Įrodytas nekaltumas S1E10
00:55
Skorpionas S1E105
01:45
CSI: Niujorkas S9E902
05:05
Kobra 11 S19E1904
05:55
Mikė S2E4
TV8 Литва
TV8 Литва
05:30
Svajonių ūkis S8E33
06:00
LABANAKT, VAIKUČIAI Madagaskaro pingvinai S2E203
06:30
LABANAKT, VAIKUČIAI Pinokis ir užburtas kaimas E5
06:45
LABANAKT, VAIKUČIAI Pinokis ir užburtas kaimas E6
07:00
TV Pagalba S14E61
09:00
Jausmų audros S1E228
10:00
Jausmų audros S1E229
11:00
Gražuolė Lialia S1E14
12:00
Žvaigždės istorija S1E496
12:30
Žvaigždės istorija S1E497
13:00
Žvaigždės istorija S1E498
13:30
Žvaigždės istorija S1E499
14:00
Tobula kopija S1E115
14:30
Tobula kopija S1E116
15:00
Likimo karuselė E1890
15:30
Likimo karuselė E1891
16:00
Lemties vingiai E1022
16:30
Lemties vingiai E1023
17:00
Palikimas S1E25
18:00
Palikimas S1E26
19:00
LABANAKT, VAIKUČIAI Madagaskaro pingvinai S2E204
19:30
LABANAKT, VAIKUČIAI Pinokis ir užburtas kaimas E7
19:45
LABANAKT, VAIKUČIAI Pinokis ir užburtas kaimas E8
20:00
Tarsi iš kitos planetos  х/ф
22:00
Palikimas S1E25
23:00
Palikimas S1E26
00:00
TV Pagalba S14E61
02:00
Stilingi jausmai S1E130
03:00
Sendaikčių išpardavimų paslaptis: Kaltas, kol neįrodyta priešingai  х/ф
05:00
La Maistas S4E33
05:30
Virtuvės istorijos S13E33
TV1 Литва
TV1 Литва
05:00
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (6) (k) (Heldt III)
06:00
"Šeimyninės melodramos" (6) (k) (Semeynye Melodramy V)
07:00
"Mano namai — mano likimas" (76) (My Home My Destiny (Dogdugun Ev Kaderindir))
08:00
"Mirtis kalnuose" (16) (k) (Watzmann Ermittelt)
09:05
"Baudžiauninkė" (21) (k) (Krepostnaya III)
10:10
"Alpių gelbėtojai" (8) (Alpine Rescue XII)
11:15
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (7) (Heldt III)
12:15
"Nina" (2) (Nina II)
13:30
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (15) (k) (Law & Order: Special Victims Unit XX)
14:35
"Anupama" (153) (Anupamaa)
15:10
"Anupama" (154) (Anupamaa)
15:45
"Šeimyninės melodramos" (7) (Semeynye Melodramy V)
16:45
"Baudžiauninkė" (22) (Krepostnaya III)
17:50
"Mirtis kalnuose" (17) (Watzmann Ermittelt)
19:00
"Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (16) (Law & Order: Special Victims Unit XX)
20:00
DETEKTYVO VAKARAS Privatus detektyvas Dengleris. Svetimi vandenys (Dengler. Fremde Wasser)
21:55
"Stebuklas" (44) (A Miracle (Mucize Doktor))
22:55
"Uždrausto miesto intrigos" (26) (Story of Yanxi Palace). N-7. 2018 m. Serialas. Kinija. Vaid: Jinyan Wu, Yuan Nie, She Shiman.
23:55
Aleksas Hugo. Ir laimėje, ir varge (k) (Alex Hugo IV. For Better or Worse)
01:50
"Du gyvenimai" (208) (Two Lives)
02:50
Programos pabaiga
05:00
"Heldtas. Flirtas su teisingumu" (7) (k) (Heldt III)
Lietuvos rytas TV
Lietuvos rytas TV
05:30
Inovacijų DNR
07:00
"Daktarė Kovalčiuk" 2/34. Drama. Ukraina. 2018. N-7
08:00
"Pėdsakas: Ukraina" 2/65. Detektyvas. Vaidina: T.Kravčenko, I.Volkovas, B.Rubanas
09:05
"Gyvenimo linija" 1/12. Melodrama. Ukraina. 2016. N-7
10:10
"Neišsižadėk" 53. Melodrama. Vaid. V.Salin, V.Chodos. Ukraina. 2016 m. N-7
11:15
TV parduotuvė
11:30
Lietuva tiesiogiai
12:00
Nauja diena
13:00
"Teisingumo agentai" 1/2. Detektyvas. Ukraina. 2016. N-7
14:00
"Reali mistika" 6/13. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
15:00
Reporteris
15:20
Sportas
15:28
Orai
15:30
#Ne spaudai
16:30
"Aiškiaregė" 1/28. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7
17:00
Reporteris
17:20
Sportas
17:28
Orai
17:30
Lietuva tiesiogiai
18:00
"Reali mistika" 6/52. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
19:00
Reporteris
19:40
Sportas
19:48
Orai
19:50
"Aiškiaregė" 1/93. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7
20:25
"Neišsižadėk" 54. Melodrama. Vaid. V.Salin, V.Chodos. Ukraina. 2016 m. N-7
21:30
Reporteris
21:50
Sportas
21:58
Orai
22:00
Lietuva tiesiogiai
22:30
#Ne spaudai
23:30
"Teisingumo agentai" 1/2. Detektyvas. Ukraina. 2016. N-7
00:30
"Reali mistika" 6/52. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
01:30
TV parduotuvė
01:45
Mokslo ritmu 1/12
02:00
"Gyvenimo linija" 1/12. Melodrama. Ukraina. 2016. N-7
02:55
#Ne spaudai
03:35
"Reali mistika" 6/11. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2018. N-7
04:15
Nauja diena
05:15
TV parduotuvė
05:30
Švyturių žmonės
Duo 6
Duo 6
05:35
Выxоди за меня: S1 E14  т/с
06:00
Мамаша: S6 E19  т/с
06:25
Мамаша: S6 E20  т/с
06:50
Юная: S6 E11  т/с
07:20
Юная: S6 E12  т/с
07:50
Третья планета от солнца: S6 E15  т/с
08:20
Третья планета от солнца: S6 E16  т/с
08:50
Шоу 70-х: S4 E14  т/с
09:15
Шоу 70-х: S4 E15  т/с
09:40
Няня: S6 E18  т/с
10:10
Няня: S6 E19  т/с
10:40
Бывшие: S4 E21  т/с
11:05
Бывшие: S4 E22  т/с
11:35
Как я встретил вашу маму: S9 E12  т/с
12:00
Как я встретил вашу маму: S9 E13  т/с
12:30
Юная: S6 E11  т/с
12:55
Юная: S6 E12  т/с
13:25
Мамаша: S6 E19  т/с
13:50
Мамаша: S6 E20  т/с
14:15
Третья планета от солнца: S6 E15  т/с
14:40
Третья планета от солнца: S6 E16  т/с
15:10
Правила моей кухни Новая Зеландия: S2 E14
16:10
Няня: S6 E20  т/с
16:40
Няня: S6 E21  т/с
17:10
Шоу 70-х: S4 E16  т/с
17:35
Шоу 70-х: S4 E17  т/с
18:05
Бывшие: S1 E1  т/с
18:30
Бывшие: S1 E2  т/с
19:00
Третья планета от солнца: S6 E136  т/с
19:30
Третья планета от солнца: S6 E137  т/с
20:00
Юная: S7 E1  т/с
20:30
Юная: S7 E2  т/с
21:00
Как я встретил вашу маму: S9 E14  т/с
21:25
Как я встретил вашу маму: S9 E15  т/с
21:50
Выxоди за меня: S1 E15  т/с
22:15
Выxоди за меня: S1 E16  т/с
22:45
Мамаша: S6 E21  т/с
23:10
Мамаша: S6 E22  т/с
23:35
Бывшие: S1 E1  т/с
00:00
Бывшие: S1 E2  т/с
00:25
Шоу 70-х: S4 E16  т/с
00:50
Шоу 70-х: S4 E17  т/с
01:15
Правила моей кухни Новая Зеландия: S2 E14
02:15
Как я встретил вашу маму: S9 E14  т/с
02:40
Как я встретил вашу маму: S9 E15  т/с
03:05
Ночной перерыв
05:10
Выxоди за меня: S1 E15  т/с
05:35
Выxоди за меня: S1 E16  т/с
eTVnet
eTVnet
eTVnet

Телепрограмма за вчерашний день — Вильнюс


На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы вчера показывали по ТВ в Вильнюсе.
+
Загрузка...
+
Загрузка...