LRT Televizija
LRT Televizija
05:40
Labas rytas, Lietuva E194
06:00
Žinios: Orai (Labas rytas 7:00) 192 серия
06:07
Labas rytas, Lietuva E194
06:30
Žinios: Orai (Labas rytas 7:30) 192 серия
06:37
Labas rytas, Lietuva E194
07:00
Žinios: Orai (Labas rytas 8:00) 192 серия
07:07
Labas rytas, Lietuva E194
07:30
Žinios: Sportas. Orai (Labas rytas 8:30) 192 серия
07:40
Labas rytas, Lietuva E194
08:00
Leipcigo kriminalinė policija E14
08:45
Komisaras Reksas E4
09:35
Provincijos komisarė E9
10:30
Seselė Beti E3
11:15
Lietuvos olimpiečiai E6  х/ф
11:30
Kas ir kodėl? E15
12:00
Draugiška Lietuva E8
13:00
Žinios: Orai (Laba diena 14:00) 190 серия
13:20
Laba diena, Lietuva E190
14:00
Žinios: Orai (Laba diena 15:00) 190 серия
14:15
Laba diena, Lietuva E190
15:00
Žinios: Orai (Laba diena 16:00) 190 серия
15:15
Hartlando užuovėja E4
16:00
Pažadas E16
17:00
Kas ir kodėl? E20
17:30
Svarbi valanda E179
18:30
Šilti susitikimai E5
19:30
Panorama E272
20:00
Dienos tema E167
20:20
Sportas: Orai (Panorama) 272 серия
20:30
Auksinis protas E5
21:45
Videokaukas E5
21:50
Heraklis  х/ф
23:30
Sniego daugiau nebus  х/ф
01:25
Vilnius Jazz 2022 E1
02:25
Vilnius Jazz 2022 E5
03:00
LRT radijo žinios E657
03:05
Kas ir kodėl? E20
03:30
Gamtininko užrašai E4
04:00
LRT radijo žinios E658
04:05
Svarbi valanda E179
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Legendos: Šiandien ir visados 4 серия
LRT Plius
LRT Plius
05:05
Samčių kovos E4
06:00
Kas ir kodėl? E15
06:30
Gimę tą pačią dieną (subtitruota) E14
07:30
Išpažinimai E4
08:00
Labas rytas, Lietuva E194
10:30
Pusryčiai pas kaimyną E4
10:55
Duokim garo! E4
12:00
Kultūros paveldo apdovanojimai "Paveldo DNR"
13:30
Nuo Mėmelio iki Klaipėdos: Kylanti pūga  х/ф
14:30
Tarnauti ir ginti E381
15:30
Laba diena, Lietuva E190
17:30
7 Kauno dienos E4
18:00
Kultūros diena E4
18:30
Širdyje lietuvis E4
19:30
Panorama (su vertimu į gestų k.) E272
20:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E167
20:20
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 266 серия
20:30
Viskas praėjo gerai  х/ф
22:25
Vilnius Jazz 2022 E5
23:00
DW naujienos rusų kalba E181
23:15
Dabar pasaulyje E203
23:40
Mergina rūke  х/ф
01:50
Panorama (su vertimu į gestų k.) E272
02:20
Dienos tema (su vertimu į gestų k.) E167
02:40
Sportas: Orai (su vertimu į gestų k.) 266 серия
02:50
Kultūros diena E4
03:20
Auksinis protas E5
04:30
Pusryčiai pas kaimyną E4
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Mūšio laukas E4
05:30
Veranda E4
TV3 Литва
TV3 Литва
05:35
Kung fu panda: Meistrų paslaptys 3 сезон, 325 серия
06:10
Batuoto Katino nuotykiai S1E6
06:45
Ar prisimeni mane? S1E20
07:55
Meilės sūkuryje E4009
09:00
Likimo svarstyklės S1E143
09:30
Likimo svarstyklės S1E144
10:00
Meilė už vitrinos stiklo S1E1
11:00
Sužeista širdis E22
12:00
Sužeista širdis E23
13:00
Tėvo palikimas E4
14:00
Simpsonai S28E18
14:30
Simpsonai S28E19
15:00
TV3 žinios E195
15:27
TV3 orai E195
15:30
TV pagalba S18E20
17:30
TV3 žinios E272
18:20
TV3 sportas
18:27
TV3 orai E272
18:30
Išvirkščias pasaulis  х/ф
20:20
Juros periodo pasaulis  х/ф
22:55
Draugiškas seksas  х/ф
01:15
Pasitikėjimas  х/ф
03:10
Pranaši pozicija  х/ф
05:00
Kung fu panda: Meistrų paslaptys 3 сезон, 322 серия
05:30
Kung fu panda: Meistrų paslaptys 3 сезон, 323 серия
BTV Литва
BTV Литва
05:00
Akloji zona (17)
06:00
Mano virtuvė geriausia (6)
07:20
Vandens policija (14)
08:25
Teisingumo agentai (31)
09:35
CSI: Majamis (20)
10:35
Mentalistas (49)
11:30
Akloji zona (18)
12:30
Mano virtuvė geriausia (7)
13:50
Vandens policija (15)
14:55
Teisingumo agentai (32)
16:00
Info diena
16:30
Mentalistas (50)
17:30
CSI: Majamis (21)
18:30
Amerikietiškos imtynės (37)
19:30
Amerikietiškos imtynės (37)
20:30
Lūžio taškas
22:15
Liūtis
00:10
Pragaro virtuvė (17)
01:10
Kaupikai (11)
02:05
Programos pabaiga
05:15
Draugas visam gyvenimui (13)
05:50
Ekspedicijos su Stivu Bakšelu (1)
LNK Литва
LNK Литва
05:30
Tomo ir Džerio šou (1)
06:00
Turtuolė varguolė (4)
07:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (8)
08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris (9)
09:00
Magaiveris (3)
10:00
Bučiuoju. Rūta
11:00
Vidurdienio žinios
12:20
Turtuolė varguolė (5)
13:30
Liepsnelė (41)
14:30
Ir atleisk mūsų kaltes (23)
15:30
Labas vakaras, Lietuva
17:30
Žinios
18:20
Sportas
18:27
Orai
18:30
KK2 penktadienis
20:00
SAVAITĖS HITAS Džokeris
22:30
Robotai
01:15
Baimės kaina
03:20
Netobula žmogžudystė
04:25
Programos pabaiga
05:00
Zigis ir Ryklys (55)
05:10
Zigis ir Ryklys (56)
05:20
Zigis ir Ryklys (57)
05:30
Vasaros stovyklos sala (24)
05:45
Vasaros stovyklos sala (25)
TV6 Литва
TV6 Литва
05:30
Greitojo reagavimo būrys S1E6
06:30
Kobra 11 S17E1716
07:30
Sandėlių karai S2E8
08:00
Statybų gidas S11E3
08:30
Moderni šeima S1E121
09:00
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai S30E17
10:00
Rezidentai S2E224
10:30
Rezidentai S2E225
11:00
Tautos tarnas S1E9
11:30
Sandėlių karai S2E9
12:00
Jokių kliūčių! S8E6
13:00
Kobra 11 S18E1802
14:00
CSI: Niujorkas 5 сезон, 524 серия
15:00
Greitojo reagavimo būrys S1E7
16:00
Greitojo reagavimo būrys S1E8
17:00
Simpsonai S28E18
17:30
Simpsonai S28E19
18:00
Rezidentai S2E230
18:30
Rezidentai S2E231
19:00
Farai S15E38
20:00
Žinios E272
20:50
Sportas
20:55
Orai E272
21:00
Nepageidaujami genai  х/ф
23:05
Mašina  х/ф
01:00
Muštinė trauma  х/ф
05:05
Lombardų žvaigždės S3E5
05:30
Nuogi ir įbauginti E11
TV1 Литва
TV1 Литва
05:00
Moteris (178)
06:00
Šeimyninės melodramos (24)
07:00
Uždraustas vaisius (2)
08:00
Raudonas kambarys (5)
09:00
Stebuklas (78)
10:00
Be namų negerai (23)
10:30
Be namų negerai (24)
11:00
Daktaras Hausas (15)
12:00
Įstatymas ir tvarka: Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
13:00
Visa menanti (19)
14:00
Anupama (818)
14:30
Būk su manim (50)
15:00
Keičiu žmoną (5)
16:00
Šeimyninės melodramos (25)
17:00
Visa menanti (20)
18:00
Daktaras Hausas (16)
19:00
Įstatymas ir tvarka: Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
20:00
DETEKTYVO VAKARAS: PREMJERA Kol mes gyvi (3)
21:05
Kol mes gyvi (4)
22:10
Katarina Hus: Riaušės
00:05
Rokas Skjavonė (1)
02:15
Raudonas kambarys (5)
03:00
Uždraustas vaisius (2)
03:45
Programos pabaiga
05:10
XXI amžiaus laida
05:40
Sodininkų pasaulis (17)
Lietuvos rytas TV
Lietuvos rytas TV
05:30
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
06:30
Kaimo akademija (Kaimo akademija)
07:00
Paslaptys (Tayemnytsi), Kriminalinis, Melodrama, 2019
08:00
Vieno nusikaltimo istorija (История одного преступления), Kriminalinis, 2017
09:00
Netikėtas teisingumas (Выходите без звонка), Kriminalinis, Detektyvas, 2018
10:00
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
11:00
Klausimėlis (Klausimėlis)
11:30
Partizanų keliais (Partizanų keliais), Dokumentika, 2017
12:00
Nauja diena (Nauja diena)
13:00
Pėdsakas (Слід), Detektyvas
14:00
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
15:00
Reporteris (Reporteris)
15:30
Pusvalandis su Valatka (Pusvalandis su Valatka)
16:00
Mes — pasaulis (Mes — pasaulis), Miuziklas, 2023
17:00
Reporteris (Reporteris)
17:30
Neatrasta Rusija (Wildes Russland), Apie gamtą, 2018
18:00
Neįmintos pasaulio mįslės (Unsolved mysteries of the world), 2020
19:00
Reporteris (Reporteris)
19:50
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
20:25
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
21:30
Reporteris (Reporteris)
22:00
Pusvalandis su Valatka (Pusvalandis su Valatka)
22:30
Žudikų pėdsakais (In the Footsteps of Killers), Kriminalinis, 2021
23:30
Pėdsakas (Слід), Detektyvas
00:30
Aiškiaregė (Ясновидящая), Mistinis
01:30
Neatrasta Rusija (Wildes Russland), Apie gamtą, 2018
02:00
Jos vardas Kozaim (Көзайым), Drama, 2016
02:50
Paranormalūs atvejai: 911 (Paranormal 911), Dokumentika, 2019
03:25
Pusvalandis su Valatka (Pusvalandis su Valatka)
03:50
Netikėtas teisingumas (Выходите без звонка), Kriminalinis, Detektyvas, 2018
05:00
Paslaptys (Tayemnytsi), Kriminalinis, Melodrama, 2019
05:59
Programa (Programa)
Duo 3
Duo 3
05:00
Карточный домик: 3 сезон, 13 серия  т/с
06:05
Мыслить как преступник: 7 сезон, 12 серия  т/с
06:55
Лучшие в Лос-Анджелесе: 2 сезон, 12 серия  т/с
07:50
Правосудие: 1 сезон, 2 серия  т/с
08:45
Морская полиция: Спецотдел: 3 сезон, 2 серия  т/с
09:40
Чёрная метка: 3 сезон, 14 серия  т/с
10:35
C. S. I. : Майами: 6 сезон, 17 серия  т/с
11:30
Мыслить как преступник: 7 сезон, 12 серия  т/с
12:25
Гавайи 5.0: 1 сезон, 24 серия  т/с
13:20
Мистер Мерседес: 1 сезон, 2 серия  т/с
14:25
Чёрная метка: 3 сезон, 15 серия  т/с
15:20
Морская полиция: Спецотдел: 3 сезон, 2 серия  т/с
16:15
Комиссар Мартин Бек: 8 сезон, 3 серия  т/с
18:05
Гавайи 5.0: 2 сезон, 1 серия  т/с
19:00
C. S. I. : Майами: 6 сезон, 18 серия  т/с
19:55
Морская полиция: Спецотдел: 3 сезон, 3 серия  т/с
20:50
Мыслить как преступник: 7 сезон, 13 серия  т/с
21:45
Мистер Мерседес: 1 сезон, 3 серия  т/с
22:50
Правосудие: 1 сезон, 3 серия  т/с
23:40
Гавайи 5.0: 2 сезон, 1 серия  т/с
00:35
Чёрная метка: 3 сезон, 15 серия  т/с
01:20
Closedown
05:30
Мыслить как преступник: 7 сезон, 9 серия  т/с
Duo 6
Duo 6
05:40
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 9 серия  т/с
06:05
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 10 серия  т/с
06:30
Теория большого взрыва: 5 сезон, 1 серия  т/с
06:55
Теория большого взрыва: 5 сезон, 2 серия  т/с
07:25
Шоу 70-х: 1 сезон, 6 серия  т/с
07:50
Шоу 70-х: 1 сезон, 7 серия  т/с
08:20
Детство Шелдона: 2 сезон, 5 серия  т/с
08:45
Детство Шелдона: 2 сезон, 6 серия  т/с
09:10
Няня: 1 сезон, 18 серия  т/с
09:40
Няня: 1 сезон, 19 серия  т/с
10:10
Третья планета от солнца: 1 сезон, 2 серия  т/с
10:35
Третья планета от солнца: 1 сезон, 3 серия  т/с
11:05
Друзья: 6 сезон, 22 серия  т/с
11:30
Друзья: 6 сезон, 23 серия  т/с
12:00
Шоу 70-х: 1 сезон, 6 серия  т/с
12:25
Шоу 70-х: 1 сезон, 7 серия  т/с
12:50
Теория большого взрыва: 5 сезон, 1 серия  т/с
13:15
Теория большого взрыва: 5 сезон, 2 серия  т/с
13:45
Детство Шелдона: 2 сезон, 5 серия  т/с
14:10
Детство Шелдона: 2 сезон, 6 серия  т/с
14:35
Няня: 1 сезон, 18 серия  т/с
15:00
Няня: 1 сезон, 19 серия  т/с
15:30
Третья планета от солнца: 1 сезон, 4 серия  т/с
15:55
Третья планета от солнца: 1 сезон, 5 серия  т/с
16:20
Мамаша: 5 сезон, 13 серия  т/с
16:45
Мамаша: 5 сезон, 14 серия  т/с
17:10
Няня: 1 сезон, 20 серия  т/с
17:35
Няня: 1 сезон, 21 серия  т/с
18:05
Друзья: 6 сезон, 24 серия  т/с
18:30
Друзья: 6 сезон, 25 серия  т/с
19:00
Шоу 70-х: 1 сезон, 8 серия  т/с
19:30
Шоу 70-х: 1 сезон, 9 серия  т/с
20:00
Теория большого взрыва: 5 сезон, 3 серия  т/с
20:25
Теория большого взрыва: 5 сезон, 4 серия  т/с
20:50
Детство Шелдона: 2 сезон, 7 серия  т/с
21:15
Детство Шелдона: 2 сезон, 8 серия  т/с
21:40
Друзья: 6 сезон, 24 серия  т/с
22:05
Друзья: 6 сезон, 25 серия  т/с
22:30
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 11 серия  т/с
22:55
Как я встретил вашу маму: 1 сезон, 12 серия  т/с
23:20
Мамаша: 5 сезон, 13 серия  т/с
23:45
Мамаша: 5 сезон, 14 серия  т/с
00:10
Теория большого взрыва: 5 сезон, 3 серия  т/с
00:35
Теория большого взрыва: 5 сезон, 4 серия  т/с
01:00
Closedown
05:50
Шоу 70-х: 8 сезон, 22 серия  т/с
TV8 Литва
TV8 Литва
05:30
Svajonių ūkis S10E3
06:00
Svajonių sodai S19E3
07:00
TV Pagalba S16E37
08:55
Nuodėminga žemė S1E97
10:00
Nuodėminga žemė S1E98
11:00
Vilties spindulys S1E20
12:00
Čia mūsų gatvės E402
12:30
Čia mūsų gatvės E403
13:00
Čia mūsų gatvės E404
13:30
Čia mūsų gatvės E405
14:00
Beširdė S1E1
15:00
Likimo karuselė E2338
15:30
Lemties vingiai E1475
16:00
Lakšmės likimas E436
16:30
Lakšmės likimas E437
17:00
Palikimas S3E175
18:00
Palikimas S3E176
19:00
LABANAKT, VAIKUČIAI Išradėjas lapinas S1E31
19:15
LABANAKT, VAIKUČIAI Išradėjas lapinas S1E32
19:30
LABANAKT, VAIKUČIAI Išdykėlis varniukas S1E13
19:45
LABANAKT, VAIKUČIAI Išdykėlis varniukas S1E14
20:00
Bridžitos Džouns dienoraštis  х/ф
22:05
Palikimas S3E175
23:05
Palikimas S3E176
00:05
TV Pagalba S16E37
01:40
Namas S1E9
02:40
Midsomerio žmogžudystės S8E806
04:55
Menų sala S8E6
05:30
Mažųjų gyvūnėlių krautuvė S1E26
LRT Lituanica
LRT Lituanica
05:02
Labas rytas, Lietuva E194
08:00
Gražiausios poetų dainos E6
09:30
Aš gyvenu iliuzijų pasaulyje E4
09:55
Istorijos detektyvai (subtitruota) E4
10:45
Samčių kovos E4
11:40
Kas ir kodėl? E15
12:05
Draugiška Lietuva E8
13:00
Laba diena, Lietuva E190
15:15
1 000 pasaulio stebuklų E4
16:05
Lietuva kalba E4
17:00
Kas ir kodėl? E20
17:30
Svarbi valanda E179
18:30
Šilti susitikimai E5
19:30
Panorama E272
20:00
Dienos tema E167
20:20
Sportas: Orai (Panorama) 272 серия
20:30
Auksinis protas E5
21:45
Šoka Lietuva E5
21:55
Beatos virtuvė (subtitruota) E4
22:50
Laba diena, Lietuva E190
00:50
Draugiška Lietuva E8
01:45
Kas ir kodėl? E20
02:10
Šilti susitikimai E5
03:05
Mokslo sriuba E4
03:30
Mūšio laukas E4
04:00
Panorama E272
04:30
Dienos tema E167
04:50
Sportas: Orai (Panorama) 272 серия
05:00
Lietuvos Respublikos himnas E1
05:02
Legendos: Šiandien ir visados 4 серия

Телепрограмма за вчерашний день — Вильнюс


На этой странице вы узнаете, какие телепередачи, фильмы и сериалы вчера показывали по ТВ в Вильнюсе.
+
Загрузка...
+
Загрузка...